شبندر

شبندر هم‌اکنون بر روی خط حمایتی میانی کانال صعودی بلندمدتی خود می‌باشد. در نتیجه، طی 1 تا 2 ماه آتی به تدریج شاهد افزایش تقاضا در این سهم خواهیم بود. ولی در کوتاه‌مدت تداوم فرایند اصلاحی تا محدوده قیمتی 910 الی 960 تومان محتمل خواهد بود اما پس از این اصلاح (طی 1 تا 2 ماه آتی)، مسیر صعودی مجددا آغاز خواهد شد. در صورت نزول بیش از انتظار و شکست پرقدرت ناحیه حمایتی 830 تومان (حد ضرر)، سناریوی فوق بی‌اعتبار خواهد شد. 
نظر 0
نظر دهید
captcha