شبندر

شبندر جزء نمادهایی است که از سقف سال 1399 خود عبور کرده و هم‌اکنون بر روی خط حمایتی میانه کانال در نوسان است. احتمالا سهم در قالب یک ساختار مثلث انتهایی تاخیری به صعود خود ادامه دهد و پس از برخورد چهارم به خط ناحیه مقاومتی، روند صعودی بلندمدتی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. در صورت نزول بیش از انتظار و شکست پرقدرت ناحیه حمایتی 830 تومان (حد ضرر)، سناریوی فوق بی‌اعتبار خواهد شد.
نظر 0
نظر دهید
captcha