خاور

روند حرکتی خاور درون یک کانال صعودی بلندمدتی دنبال می‌شود و هم اکنون در نزدیکی کف کانال قرار گرفته که نشانه بسیار خوبی جهت شروع روند صعودی است. 

براین اساس به نظر می‌رسد خاور پس از کمی نوسان (شاید کمی اصلاح قیمتی و زمانی) و با برخورد دوباره به کف کانال، وارد روند صعودی بلندمدتی شود. 

در صورت نزول بیش از انتظار و شکست پرقدرت ناحیه حمایتی 330 تومان (حد ضرر)، سناریوی بالا بی‌اعتبار می‌شود.
نظر 0
نظر دهید
captcha