دارا یکم

صندوق دارا‌یکم نیز به لحاظ تکنیکی شبیه به وتجارت بوده و بعد از مدت‌ها در نزدیکی کف کانال صعودی بلندمدتی خود قرار گرفته است. بنابراین طی 1 تا 2 ماه آتی به تدریج شاهد افزایش تقاضا در این نماد خواهیم بود. با اینحال، هنوز کف قطعی شناسایی نشده و تا قبل از شروع روند صعودی چند ساله، یک فرایند اصلاحی تدریجی محتمل خواهد بود. در صورت نزول بیش از انتظار و شکست پرقدرت ناحیه حمایتی 12.700 تومان (حد ضرر)، سناریوی فوق بی‌اعتبار خواهد شد.
نظر 0
نظر دهید
captcha