تحلیل نماد گروه توسعه مالی مهر آیندگان

(ومهان) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/10/22

براساس به روز رسانی قبلی (1401/10/01)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 507  تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که، سهم پس از یک اصلاح کم عمق همچنان به روند صعودی خود تا محدوده 580 الی 680 تومان  (اعداد و کادر آبی رنگ بالا) و سپس شکست سقف تاریخی (750 تومان) ادامه دهد. همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، وارد مسیر صعودی اصلی شد و تا قیمت 585 تومان صعود کرد و هم اکنون در حدود قیمتی 560 تومان می باشد. ر این بروز رسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، اهداف صعودی صعودی سهم به ترتیب، همان محدوده 580 الی 620 تومان و شکست سقف قبلی (750 تومان-خط آبی رنگ بالا) می باشند که سهم پس از رسیدن به این نواحی با فشار فروش روبه رو می شود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: در محدوده فعلی با رعایت حد ضرر قیمتی 500 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و پس از رسیدن سهم به محدوده 580 الی 620 تومان و یا شکست سقف قبلی (750 تومان-خط آبی رنگ بالا) و یا بالاتر بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha