تحلیل نماد پالایشی یکم

(پالایش) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/10/30

براساس به روز رسانی قبلی (1401/08/18)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 9000  تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که، سهم وارد روند صعودی اصلی خود شده است و در طی این مسیر با مقاومت ها و حمایت هایی رو به رو می باشد. بر این اساس ذکر کردیم که، در گام اول سهم تا محدوده 9400 الی 10500 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ وسط) رشد خواهد کرد و سپس وارد اصلاح کم عمقی تا محدوده 8000 الی 9000 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ پایین) می شود و از آن ناحیه مسیر صعودی بعدی را برای هدف 13000 الی 15000 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ بالا) آغاز خواهد کرد. همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، وارد مسیر صعودی اصلی شد و دقیقا در محدوده های مورد نظر ما، نوسان کرد و هم اکنون در حدود قیمتی 12000 تومان می باشد. در این بروز رسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، اهداف صعودی سهم به ترتیب، همان محدوده 13000 الی 15000 تومان و بالاتر می باشند که سهم پس از رسیدن به این نواحی با فشار فروش روبه رو می شود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: در محدوده فعلی با رعایت حد ضرر قیمتی 10200 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و پس از رسیدن سهم به محدوده 13000 الی 15000 تومان و بالاتر بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha