تحلیل نماد صندوق واسطه گری مالی یکم

(دارایکم) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/11/06

براساس به روز رسانی قبلی (1401/07/16)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 9300 تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که سهم همچنان به روند نزولی خود تا محدوده قیمتی 7500 الی 9200 تومان ادامه دهد (اعداد و کادر آبی رنگ پایین) و از آن ناحیه، مسیر صعودی اصلی خود را برای رسیدن به محدوده قیمتی 11300 الی 12500 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ وسط) و بالاتر آغاز کند. همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، وارد روند نزولی شد و تا قیمت 8250 تومان نیز نزول کرد (نفوذ به داخل محدوده مورد نظر ما) و سپس وارد روند صعودی اصلی شد و تا قیمت 12400 تومان (نفوذ به داخل محدوده مورد نظر ما) صعود کرد و سپس با فشار فروش روبه رو شد و هم اکنون در حدود قیمتی 11100 تومان می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، احتمالا سهم همچنان به روند نزولی خود تا حدود 10 درصد پایین تر ادامه دهد و از آن ناحیه قیمتی، وارد یک روند صعودی شود که هدف آن، رسیدن به محدوده قیمتی 13600 الی 14500 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ بالا) و بالاتر می باشد که سهم پس از رسیدن به این ناحیه با فشار فروش روبه رو می شود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: در محدوده فعلی تا حدود 10 درصد پایین تر، به صورت پله ای و با رعایت حد ضرر قیمتی 10100 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و در محدوده قیمتی 13600 الی 14500 تومان و یا بالاتر، بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha