تحلیل نماد شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

(حفارس) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1402/02/07
براساس به روز رسانی قبلی (1401/11/28)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 1100 تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که سهم، بعد یک اصلاح  تا محدوده 750 الی 1100 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ شفاف پایین)، وارد مسیر صعودی اصلی شود و با شکست سقف قبلی (1750 تومان) تا محدوده 2500 الی 3500 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ بالا) و سپس بالاتر حرکت کند. همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، بعد از یک اصلاح کم عمق تا قیمت 1028 تومان (نفوذ به داخل محدوده مورد نظر ما)، وارد مسیر صعودی شد و هم اکنون در حدود قیمتی 1570 تومان می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، احتمالا سهم، همچنان به مسیر صعودی اصلی جهت رسیدن به اهداف خود که شامل شکست سقف قبلی (1750 تومان) و محدوده 2500 الی 3500 تومان (مدتی در این محدوده متوقف می شود) می باشد، ادامه خواهد داد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: از محدوده قیمتی فعلی به صورت پله ای و با رعایت حد ضرر قیمتی 1030 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و پس از شکست سقف قبلی و یا بعد از رسیدن به محدوده قیمتی 2500 الی 3500 تومان و یا بالاتر، بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نکته: خرید پله ای: یعنی یک پله خرید در محدوده قیمتی فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پرقدرت محدوده با یک یا 2 صف خرید سنگین نکته: حد ضرر: شکست محدوده قیمتی ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین))
نظر 0
نظر دهید
captcha