تحلیل نماد شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

با اعلام اینکه قیمت این سهم هم اکنون حدود 507 تومان می باشد پیشبینی میکنیم که، به احتمال زیاد سهم در مسیر صعودی قرار گرفته است که اهداف آن به ترتیب محدوده های 525 الی 535 (مقاومت مهم: در صورت شکسته شدن مسیر صعودی پیش روی سهم، هموار می شود) و 580 الی 680 تومان و در نهایت شکست سقف تاریخی (750 تومان) (اعداد و کادرهای آبی رنگ بالا) می باشد. لازم به ذکر است که، در طی این مسیر صعودی، سهم می تواند با برخورد به نواحی مقاومتی با نوسانات کوتاه اصلاحی نیز همراه باشد؛ اما در حال حاضر به دلیل ابهام در نمودار قیمتی، به درستی نمی توان محدوده های نوسانی این سهم را مشخص نمود (در نتیجه پیشنهاد نوسان گیری در این سهم داده نمی شود). بر این اساس، احتمالا سهم پس از رسیدن به محدوده فوق الذکر، با فشار فروش روبه رو خواهد شد. همچنین، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد بنفش رنگ رسم گردیده است. 
سیگنال خرید و فروش: 
الف: به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی، در محدوده قیمتی فعلی به صورت پله ای (خرید اول در محدوده قیمتی فعلی و خرید دوم پس از شکست سقف قبلی) و با رعایت حد ضرر قیمتی 440 تومان اقدام به خرید نمایید و بعد از شکست سقف تاریخی (750 تومان)اقدام به فروش سهم نمایید. 
نکته: خرید پله ای: یعنی یک پله خرید در محدوده قیمتی فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پرقدرت محدوده با یک یا 2 صف خرید سنگین
نکته: حد ضرر: شکست محدوده قیمتی ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین))
نظر 0
نظر دهید
captcha