تحلیل نماد شرکت پالایش نفت لاوان

(شاوان) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/10/15

براساس به روز رسانی قبلی (1401/08/18)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 2122 تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که سهم همچنان به روند صعودی خود تا محدوده 2150 الی 2450 تومان ادامه دهد و سپس وارد مسیر اصلاحی تا محدوده 1650 الی 2000 تومان بشود (اعداد و کادرهای بنفش رنگ پایین)   همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، وارد روند صعودی شد و تا قیمت 2240 تومان نیز صعود کرد (نفوذ به داخل محدوده مورد نظر ما) و سپس وارد مسیر اصلاحی شد و تا قیمت 1800 تومان اصلاح کرد (نفوذ به داخل محدوده مورد نظر ما) و سپس وارد مسیر صعودی اصلی شد (قیمتی فعلی سهم: 2105 تومان) که اهداف آن به ترتیب شکست سقف تاریخی قبلی یعنی 2570 تومان  (خط آبی رنگ بالا) و رسیدن به محدوده 4000 الی 4700 تومان (اعداد و کادر آبی رنگ بالا)  می باشد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: در محدوده فعلی با رعایت حد ضرر قیمتی 1750 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و پس از شکست سقف تاریخی قبلی یعنی 2570 تومان  (خط آبی رنگ بالا) و یا پس از رسیدن به محدوده 4000 الی 4700 تومان بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha