تحلیل نماد شرکت پالایشگاه نفت تبریز

(شبریز) (به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/11/13

براساس به روز رسانی قبلی (1401/08/18)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 1600 تومان بود (خط بنفش رنگ)، احتمال دادیم که سهم پس از صعودی کوتاه اگر نتواند قیمت 1820 تومان (خط آبی رنگ) را به صورت پر قدرت بشکند در آن صورت، وارد یک روند نزولی تا محدوده قیمتی 900 الی 1250 تومان بشود (اعداد و کادر آبی رنگ) و از آن ناحیه، مسیر صعودی اصلی خود را برای شکست سقف (2200 تومان-خط زرد رنگ) آغاز کند. همانطور که مشاهده میکنید سهم مطابق با انتظار ما، تا 1790 تومان صعود کرد (قبل از 1820 تومان) و از آن ناحیه وارد روند نزولی شد و تا قیمت 1420 تومان نیز نزول کرد و هم اکنون در حدود قیمتی 1450 تومان می باشد. در این بروزرسانی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، در حال حاضر 2 حالت برای سهم متصور هستیم: 1- سهم همچنان به روند نزولی خود ادامه دهد و با شکست کف قبلی (حدود 1300 تومان) تا محدوده قیمتی 900 الی 1250 تومان نزول کند و از آنجا وارد روند صعودی شود و یا 2- سهم از همین حدود قیمتی (عدم شکست کف قبلی)، مسیر صعودی اصلی را آغاز کند که هدف آن، شکست سقف قبلی و رسیدن اهداف بالاتر می باشد. نکته: در صورت شکست پرقدرت این ناحیه، مسیر صعودی اصلی سهم آغاز می شود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است.
سیگنال خرید و فروش: 
به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که: 
* جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی: فعلا در خرید سهم عجله نکنید و اجازه دهید تا در هفته های آینده مسیر حرکتی سهم مشخص شود و با توجه به رخداد هرکدام از 2 سناریوی فوق الذکر، به صورت پله ای و با رعایت حد ضرر قیمتی 1000 تومان اقدام به خرید سهم نمایید و پس از  شکست سقف (2200 تومان-خط زرد رنگ) و یا بالاتر، بنا بر صلاحدید خود، اقدام به فروش سهم نمایید.
نکته: خرید پله ای: یعنی یک پله خرید در محدوده قیمتی فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پرقدرت محدوده با یک یا 2 صف خرید سنگین نکته: حد ضرر: شکست محدوده قیمتی ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین))
نظر 0
نظر دهید
captcha