تحلیل نماد شرکت سیمان خوزستان

با اعلام اینکه قیمت این سهم هم اکنون حدود 2925 تومان می باشد پیشبینی میکنیم که، به احتمال زیاد سهم در مسیر صعودی قرار گرفته است که هدف آن رسیدن به محدوده های قیمتی 3400 الی 3700 و 4500 الی 5200 و 6300 الی 7000 تومان  (اعداد و کادرهای آبی رنگ بالا) می باشد. لازم به ذکر است که، در طی این مسیر صعودی، سهم می تواند با برخورد به نواحی مقاومتی با نوسانات کوتاه اصلاحی نیز همراه باشد؛ اما در حال حاضر به دلیل ابهام در نمودار قیمتی، به درستی نمی توان محدوده های نوسانی این سهم را مشخص نمود (در نتیجه پیشنهاد نوسان گیری در این سهم داده نمی شود). بر این اساس، احتمالا سهم پس از رسیدن به محدوده فوق الذکر، با فشار فروش روبه رو خواهد شد. همچنین، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد بنفش رنگ رسم گردیده است. 
سیگنال خرید و فروش: 
الف: به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، جهت خرید بدون ریسک و بلندمدتی، در محدوده قیمتی فعلی و با رعایت حد ضرر قیمتی 2300 تومان اقدام به خرید نمایید و در محدوده های قیمتی 3400 الی 3700 و 4500 الی 5200 و 6300 الی 7000 تومان  بنابر صلاحدید شخصی، اقدام به فروش سهم نمایید. 
نکته: خرید پله ای: یعنی یک پله خرید در محدوده قیمتی فوق الذکر و پله خرید بعدی پس از شکست پرقدرت محدوده با یک یا 2 صف خرید سنگین
نکته: حد ضرر: شکست محدوده قیمتی ذکر شده با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین))
نظر 0
نظر دهید
captcha