تحلیل نماد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)(به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/07/25

براساس به روز رسانی قبلی (1401/06/03)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 950 تومان بود (خط بنفش رنگ)، انتظار صعود کوتاهی تا محدوده 1100 الی 1170 تومان و بعد اصلاح بیشتر تا محدوده 860 الی 800 تومان و یا شروع اصلاح از همان قیمت 950 تومان را داشتیم. همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس پیشبینی اول ما، در ابتدا صعود کوتاهی تا حدود قیمتی 1070 تومان داشت و سپس به وارد روند اصلاحی شد و هم اکنون در حوالی قیمت 865 تومان می باشد. در این بروزرسانی مشابه تحلیل قبلی ولی با دقتی بالاتر ذکر میکنیم که، سهم در روزهای آتی همچنان به روند اصلاحی خود ادامه می دهد که 2 احتمال برای آن وجود دارد 1- (احتمال اصلی) تا محدوده قیمتی 840 الی 680 تومان اصلاح کرده و سپس مسیر صعودی اصلی را آغاز می کند و 2-(احتمال ضعیفتر) سهم تا محدوده قیمتی 600 الی 515 اصلاح کرده و از آنجا وارد مسیر صعودی اصلی می شود (اعداد و کادرهای آبی رنگ). که اهداف کوتاه مدتی این مسیر صعودی، در گام اولی شکست سقف قبلی (1560 تومان) میباشد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی قیمت 840 الی 680 تومان اقدام به خرید نمایید (یعنی یک پله خرید در این محدوده قیمتی برگشتی اول و پله خرید بعدی پس اطمینان از برگشت سهم با چند صف خرید سنگین و در نهایت، پایندی به حد ضرر (فروش سهم با ضرر) در صورت شکست محدوده مذکور به سمت پایین).......حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 650 تومان با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین) و در صورت شکست محدوده قیمتی برگشتی اول در محدوده قیمتی برگشتی دوم به سهم ورود نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha