تحلیل نماد شرکت داده گستر عصر نوین (های وب)(به روز رسانی تحلیل قبلی) تاریخ: 1401/07/25

براساس به روز رسانی قبلی (1401/05/28)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 295 تومان بود (خط بنفش رنگ)، انتظار صعود کوتاهی تا محدوده 350 الی 460 تومان و بعد اصلاح را داشتیم (اعداد و کادرهای آبی رنگ بالا). همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی، به روند صعودی خود ادامه داد و تا نزدیک محدوده قیمتی مذکور پیش رفت و تا قیمت 343 تومان رشد کرد و سپس وارد روند اصلاحی شد و هم اکنون در حدود قیمتی 277 تومان می باشد. در این بروزرسانی مشابه تحلیل قبلی ذکر میکنیم که، روند اصلاحی سهم همچنان ادامه دارد و تا یکی از 2 محدوده زیر نزول میکند 1- (احتمال اصلی) محدوده 250 الی 220 تومان و 2-(احتمال ضعیفتر) محدوده 195 الی 150 تومان (اعداد و کادرهای آبی رنگ پایین) و سپس با رسیدن به انتهای محدوده فوق الذکر، وارد مسیر صعودی اصلی خواهد شد که اهداف کوتاه مدتی آن محدوده 350 الی 460 میباشد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین بنفش رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای و با رعایت حدضرر در محدوده قیمتی برگشتی اول یعنی 250 الی 220 تومان اقدام به خرید نمایید (یعنی یک پله خرید در این محدوده قیمتی و پله خرید بعدی پس از صف خرید بستن سهم و در نهایت، پایندی به حد ضرر (فروش سهم با ضرر) در صورت شکست محدوده مذکور به سمت پایین).......حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 205 تومان با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین) و در صورت شکست محدوده قیمتی برگشتی اول در محدوده قیمتی برگشتی دوم به سهم ورود نمایید
نظر 0
نظر دهید
captcha