تماس با ما

نحوه دسترسی به شعبه مرکزی

نحوه دسترسی:

۱- با مترو، ایستگاه مفتح

۲- با خودرو(ورود به محدوده طرح ترافیک)، مدرس جنوب، خروجی مطهری، مفتح شمالی، کوچه شهید بخشی موقر

۳- با خودرو(ورود به محدوده زوج یا فرد)، مدرس جنوب، خروجی مطهری، کوچه جهانتاب، پارکینگ عمومی

آدرس : خ مطهری، خ مفتح شمالی، ک شهید بخشی موقر، پ۱۲

کدپستی : ۱۵۸۸۸۳۴۱۵۴

سفارشات :  ۸۸۸۳۲۸۶۰ – ۸۸۸۳۲۸۹۱

صندوق : ۸۸۳۱۷۶۷۹ – ۸۸۳۴۲۶۲۱         مالی : ۹-۲۶۴۰۱۱۰۲ داخلی ۱۱۷ و ۱۱۸

فاکس :  ۸۸۳۱۷۶۰۵

پست الکترونیک :  info@boursiran.ir

پیشنهادات خود را ارسال کنید    کانال های ارتباطی بین ما و مشتری

    تلگرام : شماره ۰۹۰۵۳۵۵۱۰۰۵ جهت ارسال هرگونه فایل و اطلاعات (رزومه و …)
    واتسآپ : شماره ۰۹۰۵۳۵۵۱۰۰۸ جهت ارسال مدارک موردنیاز برای واحد پذیرش و سفارشات (تصویر شناسنامه ، کارت ملی و …)
    تلگرام : شماره ۰۹۰۵۳۵۵۱۰۰۷ جهت ارسال مدارک مالی (فاکتور و …)