تماس با ما

نحوه دسترسی به شعبه مرکزی

نحوه دسترسی:

۱- با مترو، ایستگاه مفتح

۲- با خودرو(ورود به محدوده طرح ترافیک)، مدرس جنوب، خروجی مطهری، مفتح شمالی، کوچه شهید بخشی موقر

۳- با خودرو(ورود به محدوده زوج یا فرد)، مدرس جنوب، خروجی مطهری، کوچه جهانتاب، پارکینگ عمومی

آدرس : خ مطهری، خ مفتح شمالی، ک شهید بخشی موقر، پ۱۲

کدپستی : ۱۵۸۸۸۳۴۱۵۴

سفارشات :  ۸۸۸۳۲۸۶۰ – ۸۸۸۳۲۸۹۱

صندوق : ۸۸۳۱۷۶۷۹ – ۸۸۳۴۲۶۲۱         مالی : ۹-۲۶۴۰۱۱۰۲ داخلی ۱۱۷ و ۱۱۸

فاکس :  ۸۸۳۱۷۶۰۵

پست الکترونیک :  info@boursiran.ir           تلگرام : boursiranbrokerage@

پیشنهادات خود را ارسال کنید