تحلیل شرکت های بورسی

 شرکت تکادو   ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

 شرکت پتروشیمی زاگرس   ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

 شرکت پتروشیمی شیراز   ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

 شرکت فولاد خوزستان   ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

 نیروگاه های بورسی   ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

 شرکت سرمایه گذاری پارس آریان   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

 شرکت پتروشیمی خراسان   ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

 شرکت پتروشیمی کرمانشاه   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

 شرکت سیمان خوزستان   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

 شرکت پتروشیمی غدیر   ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

 شرکت فولاد مبارکه اصفهان   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

 شرکت پتروشیمی نوری   ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

 شرکت ذغالسنگ نگین طبس   ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

 شرکت پلی پروپیلن جم   ۱۳۹۹/۰۹/۰۲

تحلیلگر : زهره صفری

ارسال بازخورد

ایمیل شما در منتشر نخواهد شد. مقادیر ستاره دار الزامی هستند.