تحلیل نماد شرکت نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو):

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج a از iii صعودی بزرگ می باشد (اعداد قرمز رنگ) (اهداف آن به ترتیب، قیمت های 2400 و 3300 تومان می باشد). اما از اینجا به بعد 2 احتمال وجود دارد الف: یا سهم در مسیر این موج، بعد از تکمیل ریزموج صعودی a از v، در حال تکمیل ریزموج اصلاحی b از v به صورت ساختار فلت (درجا) می باشد (اعداد سبز رنگ) که در این صورت،این احتمال وجود دارد که سهم تا محدود 1380 الی 1220 تومان (کادر زرد رنگ) اصلاح کند و در آنجا، ریزموج مذکور به پایان رسیده و ریزموج صعودی c از v صعودی، آغاز گردد. در مورد زمان اتمام این اصلاح و شروع مسیر صعودی، می توان حدود 2 ماه آینده را تخمین زد (احتمال اصلی) و ب: سهم از قیمتی که هم اکنون در آن قرار دارد، به مسیر صعودی خود جهت تکمیل موج a از v صعودی بزرگ ادامه دهد و تا هدف صعودی اول یعنی محدوده 2400 تومان پیش برود (احتمال ضعیفتر). لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین و ممتد آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای در محدوده برگشتی ذکر شده، اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 1150 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha