تحلیل نماد شرکت بیمه سینا (وسین)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل زیگ زاگ سوم (اعداد نارنجی رنگ) از موج iv اصلاحی بزرگ (اعداد آبی رنگ) می باشد و به احتمال زیاد این نماد با شکست کف قبلی تا قیمت حدود 170الی 147 تومان به روند اصلاحی خود ادامه می دهد (کادر آبی رنگ پایین) این اصلاح در زمانی حدود 1 ماه آینده تحقق خواهد یافت و سپس، مسیر صعودی را برای اهداف کوتاه مدتی (به ترتیب حدود 250 و 370 تومان) و اهداف بلند مدتی (به ترتیب قیمت حدود 900 و 1500 تومان) از پی خواهد گرفت. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که به صورت پله ای از قیمت های حدود 170تومان تا 147 تومان اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 145 تومان با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha