تحلیل نماد پالایش

از دید تکنیکال کلاسیک، این سهم به وضوح در حال تشکیل ساختار مثلث می باشد و به نظر میرسد بزودی یک صعود شارپ در انتظار این سهم باشد. 2-از سوی دیگر بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این سهم در آستانه ورود به موج c از موج 1 اصلی می باشد (اعداد قرمز رنگ) که گواه یک صعود بسیار پرقدرت چندین ساله می باشد و به احتمال زیاد سهم تا حدود قیمتی 7.300 الی 6.500 تومان (کادر آبی رنگ)، اصلاح کمی در زمانی حدود 1 ماه آینده خواهد کرد و سپس مسیر صعودی اصلی را، برای اهداف قیمتی اولیه سقف قبلی و بالاتر یعنی حدود قیمتی 13.000 تا 15.000 طی خواهد کرد (خطوط آبی رنگ)اگر چه اهداف بلند مدتی این سهم بسیار بلاتر است. اما از دید بنیادین نیز، در حال حاضر به 2 دلیل این سهم ارزنده است 1- فشار بر روی دولت جهت رساندن قیمت این صندوق به بالاتر از قیمت عرضه اولیه ان به مردم (بالاتر از 10.000 هزار تومان) و 2- پایین تر بودن قیمت فعلی سهم (حدود 7.700 تومان) از ارزش NAV سهم ( در حال حاضر این عدد حدود 12.250 تومان می باشد) به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، سهم را به صورت پله ای خریداری نمایید ....بدین صورت که 50درصد از خرید در قیمت حدود 7.300الی 6.500 تومان صورت پذیرد و مابقی یعنی 50 درصد دوم، وقتیکه نشانه های برگشت نماد مشاهده گردید صورت پذیرد (صف خرید قوی)...حد ضرر هم شکست قیمت 6.250 تومان با یک کندل توپر می باشد (خط قرمز رنگ) 1-از دید تکنیکال کلاسیک، این سهم به وضوح در حال تشکیل ساختار مثلث می باشد و به نظر میرسد بزودی یک صعود شارپ در انتظار این سهم باشد. 2-از سوی دیگر بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این سهم در آستانه ورود به موج c از موج 1 اصلی می باشد (اعداد قرمز رنگ) که گواه یک صعود بسیار پرقدرت چندین ساله می باشد و به احتمال زیاد سهم تا حدود قیمتی 7.300 الی 6.500 تومان (کادر آبی رنگ)، اصلاح کمی در زمانی حدود 1 ماه آینده خواهد کرد و سپس مسیر صعودی اصلی را، برای اهداف قیمتی اولیه سقف قبلی و بالاتر یعنی حدود قیمتی 13.000 تا 15.000 طی خواهد کرد (خطوط آبی رنگ)اگر چه اهداف بلند مدتی این سهم بسیار بلاتر است. اما از دید بنیادین نیز، در حال حاضر به 2 دلیل این سهم ارزنده است 1- فشار بر روی دولت جهت رساندن قیمت این صندوق به بالاتر از قیمت عرضه اولیه ان به مردم (بالاتر از 10.000 هزار تومان) و 2- پایین تر بودن قیمت فعلی سهم (حدود 7.700 تومان) از ارزش NAV سهم ( در حال حاضر این عدد حدود 12.250 تومان می باشد) به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، سهم را به صورت پله ای خریداری نمایید ....بدین صورت که 50درصد از خرید در قیمت حدود 7.300الی 6.500 تومان صورت پذیرد و مابقی یعنی 50 درصد دوم، وقتیکه نشانه های برگشت نماد مشاهده گردید صورت پذیرد (صف خرید قوی)...حد ضرر هم شکست قیمت 6.250 تومان با یک کندل توپر می باشد (خط قرمز رنگ)
نظر 0
نظر دهید
captcha