تحلیل نماد بانک صادرات (وبصادر)

۱. بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c از موج زیگ زاگ دوم اصلاحی می باشد (اعداد نارنجی رنگ) که نشاندهنده عدم اتمام اصلاح و ادامه مسیر اصلاحی بلندمدتی سهم می باشد و این احتمال وجود دارد که کف قبلی شکسته شود. به احتمال زیاد این نماد یا تا حدود قیمت ۱۴۰ تومان (کادر آبی رنگ...احتمال اصلی) و یا با احتمال کمتر تا حدود کف قبلی یعنی قیمت ۱۶۰ تومان (خط زرد رنگ)، اصلاحی در زمانی حدود ۱ ماه آینده خواهد کرد و سپس با پایان نهایی اصلاح ۲ ساله سهم، مسیر صعودی اصلی را، برای اهداف صعودی بلند مدتی خود خواهد پیمود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، در صورت رسیدن سهم به محدوده ۱۴۰ تومان اقدام به خرید نمایید و در غیر این صورت (شکسته نشدن کف) بعد از مشاهده علایم قطعی برگشت بازار در حدود قیمتی ۱۶۰ تومان اقدام به خرید نمایید......حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی ۱۳۰ تومان با یک کندل توپر می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha