تحلیل نماد صندوق دارایکم (دارایکم)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c از زیگ زاگ دوم اصلاحی می باشد (اعداد قرمز رنگ) که نشان دهنده عدم اتمام اصلاح و ادامه مسیر اصلاحی بلندمدتی سهم می باشد و این احتمال وجود دارد که کف قبلی شکسته شود. به احتمال زیاد این نماد یا تا حدود قیمت ۹۶۰۰ تومان میرود و اصلاح تمام میشود (خط زرد رنگ) و یا کف قبلی شکسته شده و تا محدوده ۹۲۰۰ الی ۷۹۰۰ تومان (کادر آبی رنگ.احتمال اصلی)، اصلاحی در زمانی حدود 1 ماه آینده خواهد کرد و سپس با پایان نهایی اصلاح ۲ ساله سهم، مسیر صعودی اصلی را، برای اهداف صعودی بلند مدتی خود خواهد پیمود. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای از قیمت های حدود ۹۶۰۰ تومان تا ۷۹۰۰ تومان اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی ۷۰۰۰ تومان با یک کندل توپر می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha