تحلیل نماد بانک خاورمیانه (وخاور)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c از زیگ زاگ دوم (اعداد زرد رنگ) از موج iv اصلاحی بزرگ (اعداد قرمز رنگ) می باشد و به احتمال زیاد این نماد تا قیمت حدود 400 الی 445 به روند اصلاحی خود ادامه می دهد و کف قبلی را میشکند (کادر زرد رنگ پایین) این اصلاح در زمانی حدود 1 ماه آینده تحقق خواهد یافت و سپس، مسیر صعودی را، برای اهداف بلند مدتی (به ترتیب قیمت حدود 890 ، 1350 و 2000 تومان) از پی خواهد گرفت. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای از قیمت های حدود 445 تومان تا 400 تومان اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 395 تومان با یک کندل توپر هفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha