تحلیل بانک صادرات (وبصادر) - به روز رسانی تحلیل قبلی

براساس تحلیل اولیه (خرداد ماه 1401)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 179 تومان بود (کادر بنفش رنگ)، انتظار اصلاح بیشتر الف: تا محدوده کف قبلی یعنی قیمت 160 تومان (احتمال ضعیف تر) و ب: اصلاح تا محدوده 140 تومان (احتمال قوی تر) را داشتیم. همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی به روند ریزشی خود ادامه داد و هم اکنون در قیمت حدود 164 تومان به سر می برد. در این بروزرسانی با توجه به، تکمیل تر شدن نمودار سهم و افزایش ضریب دقت پیشبینی، محدوده برگشتی قطعی سهم را، در همان ناحیه اصلی ذکر شده در بالا اما با دقتی بیشتر در حدود 145 تا 120 تومان، در طی زمانی حدود 1.5 ماه آینده پیشبینی میکنیم (کادر آبی رنگ پایین). حد ضرر هم با دقتی بیشتر، شکست محدوده قیمتی 111 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین). همچنین، در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم که، مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم و درنتیجه باید از مثبت های بازار، فقط به عنوان یک نوسان کوتاه استفاده نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha