تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ایران

براساس تحلیل اولیه ماه گذشته، در حالیکه شاخص کل در محدوده 1.550.000 هزار واحد بود، انتظار اصلاح شاخص کل تا حدود 1.485.000 الی 1.400.000 واحد را داشتیم (خطوط و کادر آبی رنگ)؛ همانطور که مشاهده میکنید اصلاح شاخص کل مطابق تحلیل گذشته ادامه پیدا کرد و هم اکنون در محدوده 1.502.000 هزار واحد می باشد. در این بروزرسانی محدوده برگشتی شاخص کل را با دقتی بالاتر در حدود 1.485.000 تا 1.450.000 هزار واحد در طی زمانی حدود 1 ماه آینده پیشبینی میکنیم (کادر زرد رنگ). لازم به ذکر است که در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم که،مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم و درنتیجه باید از مثبت های بازار، فقط به عنوان یک نوسان کوتاه استفاده نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha