تحلیل نماد پالایشگاه نفت تبریز (شبریز)

تحلیل نماد پالایشگاه نفت تبریز (شبریز): بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج v صعودی از a صعودی بزرگ می باشد (اعداد آبی و زرد رنگ) و به نظر میرسد و هم اکنون با تکمیل ریزموج a صعودی از موج v صعودی بزرگ، وارد ریزموج b نزولی از موج v صعودی بزرگ شده است که هدف آن احتمالا محدوده 1250 الی 970 تومان می باشد (کادر و اعداد زرد رنگ). این اصلاح در زمانی حدود 2 ماه آینده اتفاق خواهد افتاد و سپس، مسیر صعودی بزرگ و چند ساله سهم، برای هدف کوتاه مدتی و بلند مدتی آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای از قیمت های حدود 1250 تومان تا 970 تومان اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 900 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha