تحلیل نماد شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان)

تحلیل نماد شرکت پالایش نفت لاوان (شاوان) 1-سناریوی اول (با احتمال بیشتر): بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c از v (اعداد آبی رنگ) از موج a از iii صعودی بزرگ می باشد (اعداد زرد رنگ) همچنین سهم در حال شکست خط میانی کانال دوم صعودی و رسیدن به سقف کانال می باشد. طبق برآورد ما، اهداف سهم برای تکمیل موج a از iii بزرگ صعودی می تواند یکی از 3 ناحیه روبه رو باشد؛ به ترتیب محدوده 3100 الی 3300 تومان، 4500 الی 5200 تومان و 6800 الی 7300 تومان (کادرهای زرد رنگ ). لازم به ذکر است که، مسیرهای احتمالی حرکت نماد با خطوط آبی رنگ رسم گردیده است. با توجه به اینکه، تشخیص ناحیه اصلی از بین 3 ناحیه ذکر شده، دشوار می باشد در نتیجه پیشنهاد میکنیم درصورت داشتن سهم، در محدوده قیمتی اول، سهم را به فروش برسانید و سپس صبر کنید تا قیمت سهم از ناحیه مذکور به صورت شارپ عبور کند و در آن حالت، سهم را دوباره خریده و تا محدوده قیمتی بعدی، صبر نمایید. 2-سناریوی دوم (با احتمال کمتر): بر اساس این احتمال، سهم در حال تشکیل فلت اصلاحی می باشد (نقطه چین آبی رنگ) و احتمال ریزش سهم از چند درصد بالاتر تا کادر آبی رنگ ( محدوده 1800 تومان) وجود دارد. بر همین اساس، در صورتیکه سهم موفق شود قیمت 2750 تومان (کادر بنفش رنگ) را بشکند این سناریو باطل می گردد. برهمین اساس و بدلیل وجود ابهام در روند سهم، پیشنهاد میگردد که، در صورت نداشتن سهم، در قیمت های فعلی اقدام به خرید ننمایید و اجازه دهید تا ناحیه 2750 تومان به صورت شارپ شکسته شود و در آن صورت اقدام به خرید جهت اهداف ذکر شده بنمایید...حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 2130 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha