تحلیل نماد شرکت پالایش نفت بندرعباس (شبندر)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد در حال تکمیل موج a از iii صعودی بزرگ می باشد (اعداد زرد رنگ) و هم اکنون بعد از تکمیل موج اصلاحی iv، در حال تکمیل موج a از v صعودی می باشد (اعداد آّبی رنگ)(اهداف آن به ترتیب 1200، 1800، 2800 و 5000 تومان می باشد-کادرهای نارنجی رنگ بالا). این موج صعودی، شامل 5 ریزموج می شود که به نظرمیرسد هم اکنون سهم در حال تکمیل ریزموج iii از a می باشد (اعداد بنفش رنگ) که هدف این ریزموج، محدوده قیمتی 860 الی 1050 تومان می باشد (کادر قرمز رنگ). به نظر میرسد بعد رسیدن قیمت به محدوده ذکر شده، اصلاح سهم در قالب ریزموج iv از a آغاز خواهد شد؛ این اصلاح که احتمالا 2 ماه به طول خواهد انجامید، می تواند 2 محدوده را شامل شود 1- محدوده قیمتی 725 الی 790 تومان (احتمال اصلی-کادر زرد رنگ) و 2-شکست محدوده 725 تومان برای اهداف پایین تر (احتمال ضعیفتر-خط نقطه چین آبی). بر این اساس، پس از پایان اصلاح، مسیر صعودی سهم، برای تکمیل ریزموج v از a صعودی برای هدف قیمتی حدود 1200 تومان آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است که، احتمالا ریزش اصلی سهم، بعد از تکمیل موج a صعودی مذکور، صورت خواهد پذیرفت. مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط ممتد و نقطه چین آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای در محدوده قیمتی برگشتی مذکور، اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 690 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha