تحلیل نماد شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج a از iii صعودی بزرگ می باشد (اعداد زرد رنگ) (اهداف آن به ترتیب، قیمت های 1300، 1800 و 3200 تومان می باشد) و در مسیر این موج، در حال تکمیل ریزموج a از v صعودی می باشد (اعداد نارنجی رنگ). این احتمال وجود دارد که سهم تا محدود 750 الی 900 تومان (کادر قرمز رنگ) رشد کند و در آنجا، ریزموج مذکور به پایان رسیده و ریزموج اصلاحی b از v صعودی، آغاز گردد. این اصلاح ممکن است تا 2 محدوده قیمتی کشیده شود الف: محدوده 650 الی 550 تومان (احتمال اصلی-کادر آبی رنگ بالا) و یا ب: محدوده 450 الی 370 تومان (احتمال ضعیفتر-کادر آبی رنگ پایین). در مورد زمان اتمام این اصلاح و شروع مسیر صعودی، می توان حدود 2 ماه آینده را تخمین زد و لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین زرد رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای در محدوده های برگشتی ذکر شده، اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 330 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha