تحلیل نماد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد بعد از تکمیل موج a از iii صعودی بزرگ و سپس اتمام موج b از iii نزولی بزرگ، وارد موج c از iii صعودی بزرگ شده است (اعداد آبی رنگ) و هم اکنون بعد از تکمیل ریزموج i از c، در حال تکمیل ریزموج اصلاحی ii از c می باشد (اعداد زرد رنگ). این اصلاح احتمالا به صورت ساختار فلت (تخت) رخ خواهد داد و ممکن است یا از قیمت های فعلی و یا با کمی صعود بیشتر (صعود تا محدوده 1100 الی 1170 تومان (کادر آبی رنگ)) وارد فاز اصلاحی شود. این فاز اصلاحی می تواند تا 2 محدوده قیمتی کشیده شود الف: محدوده 860 الی 800 تومان (کادر زرد رنگ بالا) و یا ب: محدوده 760 الی 680 تومان (کادر زرد رنگ پایین). در مورد زمان اتمام این اصلاح و شروع مسیر صعودی، می توان حدود 2 ماه آینده را تخمین زد و لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای در محدوده های برگشتی ذکر شده، اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 600 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پائین)
نظر 0
نظر دهید
captcha