تحلیل نماد شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد درحال تکمیل موج c زیگ زاگ اصلاحی (اعداد زرد رنگ) از موج b اصلاحی از iii صعودی بزرگ می باشد (اعداد آبی رنگ) که احتمالا با شکست کف قبلی تا محدوده قیمت 108 الی 90 تومان (کادر آبی رنگ پایین)، اصلاحی در زمانی حدود 1.5 ماه آینده خواهد کرد و سپس، مسیر صعودی را، برای هدف کوتاه مدتی حدود 175 تومان (کادر آبی رنگ بالا) و اهداف بلند مدتی بالاتر از پی خواهد گرفت. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای از قیمت های حدود 108 تومان تا 90 تومان اقدام به خرید نمایید. حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 75 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha