تحلیل نماد بانک ملت (وبملت)

بر اساس تکنیک موج شماری هارمونیک، این نماد در حال تکمیل موج نزولی iv بزرگ (اعداد زرد رنگ)می باشد که در این مسیر نزولی در حال سپری کردن موج زیگ زاگ دوم (abc) می باشد (اعداد نارنجی رنگ) که احتمالا این اصلاح با شکست کف قبلی(حدود 203 تومان) در محدوده قیمتی 192 الی 165 تومان (کادر قرمز رنگ پایین)، در زمانی حدود 1.5 ماه آینده صورت خواهد پذیرفت و سپس مسیر صعودی سهم، برای اهداف کوتاه مدتی و اهداف بلند مدتی بالاتر آغاز خواهد شد. لازم به ذکر است که، مسیر احتمالی حرکت نماد با خطوط نقطه چین آبی رنگ رسم گردیده است. به هر طریق ممکن است که تحلیل دچار خطا شود در نتیجه جهت کاهش میزان ریسک، پیشنهاد میگردد که، به صورت پله ای از قیمت های حدود 192 تومان الی 165 تومان اقدام به خرید نمایید.......حد ضرر هم شکست محدوده قیمتی 138 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین)
نظر 0
نظر دهید
captcha