تحلیل صندوق پالایشی یکم (پالایش) - به روز رسانی تحلیل قبلی

براساس تحلیل اولیه (خرداد ماه 1401)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 7720 تومان بود (کادر بنفش رنگ)، انتظار یک صعود کوچک از لحاظ قیمتی (موج b زرد رنگ) و سپس اصلاح تا محدوده 7300 تا 6500 تومان را داشتیم. همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی، وارد یک روند صعودی شد و هم اکنون در قیمت حدود 8015 تومان به سر می برد. در نتیجه، براساس پیشبینی اولیه، همچنان منتظر گام دوم ریزش سهم (موج c زرد رنگ) تا ناحیه حدود 7300 الی 6500 تومان، در طی زمانی حدود 1.5 ماه آینده و سپس شروع مسیر صعودی، هستیم (کادر آبی رنگ پایین). حد ضرر هم، شکست محدوده قیمتی 6250 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین). همچنین، در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم که، مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم.
نظر 0
نظر دهید
captcha