تحلیل صندوق واسطه گری مالی یکم (دارایکم)(به روز رسانی تحلیل قبلی):

بر اساس تحلیل اولیه (خرداد ماه 1401)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 10580 تومان بود (کادر بنفش رنگ) انتظار اصلاح بیشتر الف: تا محدوده کف قبلی یعنی قیمت 9600 تومان (احتمال ضعیف تر) ب: اصلاح تا محدوده 9200 تا 7900 تومان (احتمال قوی تر) را داشتیم. همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی به روند ریزشی خود ادامه داد و هم اکنون در قیمت حدود 9900 تومان به سر می برد. در این بروزرسانی با توجه به تکمیل تر شدن نمودار سهم و افزایش ضریب دقت پیشبینی، محدوده برگشتی قطعی سهم را در همان ناحیه اصلی ذکر شده در بالا اما با دقتی بیشتر در حدود 9200 تا 7500 تومان در طی زمانی حدود 1.5 ماه آینده پیشبینی میکنیم (کادر آبی رنگ پایین). حد ضرر هم با دقتی بیشتر، شکست محدوده قیمتی 6500 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین). همچنین، در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم.
نظر 0
نظر دهید
captcha