تحلیل شرکت کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین (وبرق) -به روز رسانی تحلیل قبلی

براساس تحلیل اولیه (خرداد ماه 1401)، در حالیکه قیمت سهم در محدوده 6400 تومان بود (کادر بنفش رنگ)، انتظار اصلاح بیشتر تا محدوده 5300 الی 4750 تومان را داشتیم. همانطور که مشاهده میکنید سهم دقیقا بر اساس همین پیشبینی به روند ریزشی خود ادامه داد و تا قیمت حدود 5200 تومان نیز ریزش کرد ولی وارد محدوده ذکر شده نشد و از آنجا وارد یک مسیر صعودی نوسانی پرقدرت شد. به نظر میرسد سهم می تواند تا محدوده 1- 7000 الی 7600 تومان و 2- محدوده 8000 تومان پیش برود و سپس گام دوم اصلاحی و ریزشی را شروع کند. در این بروزرسانی با توجه به، تکمیل تر شدن نمودار سهم و افزایش ضریب دقت پیشبینی، محدوده برگشتی قطعی سهم را، در حدود همان ناحیه اصلی ذکر شده در بالا در محدوده 4700 الی 3700 تومان، در طی زمانی حدود 1.5 ماه آینده پیشبینی میکنیم (کادر زرد رنگ پایین). حد ضرر هم با دقتی بیشتر، شکست محدوده قیمتی 3400 تومان با یک کندل توپرهفتگی می باشد ( خط قرمز رنگ پایین). همچنین، در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم که، مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم و درنتیجه باید از مثبت های بازار، فقط به عنوان یک نوسان کوتاه استفاده نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha