تحلیل تکنیکال شاخص کل هم وزن بورس ایران

براساس تحلیل اولیه ماه گذشته، در حالیکه شاخص کل در محدوده 425.000 واحد بود، انتظار اصلاح شاخص کل هم وزن تا حدود 405.000 الی 390.000 واحد را داشتیم ( کادر نارنجی رنگ)؛ همانطور که مشاهده میکنید اصلاح شاخص کل مطابق تحلیل گذشته ادامه پیدا کرد و هم اکنون در محدوده 418.000 واحد می باشد. در این بروزرسانی هم چنان محدوده برگشتی شاخص کل هم وزن را، در همان محدوده ذکر شده در بالا، در طی زمانی حدود 1 ماه آینده پیشبینی میکنیم (کادر نارنجی رنگ). از سوی دیگر، ابر کوموی آینده به حالت صعودی (سبز رنگ) تغییر فاز داده است که نشانه بسیار خوبی جهت برگشت قریب الوقوع بازار می باشد و رسیدن شاخص به این ناحیه، می تواند عامل برگشت بازار بشود.. همانطور که مشاهده میکنید این اصلاح فقط نوعی پولبک به سقف ابر کوموی شکسته شده می باشد که ناحیه تماس با این سقف شکسته شده، مقارن با ناحیه تغییر فاز ابر کومو و در همان محدوده برگشتی ذکر شده در بالا می باشد. لازم به ذکر است که در طی هفته های آتی احتمال نوسانات مثبت بسیار بالا می باشد ولی باید بدانیم که،مادامیکه به ناحیه های برگشتی نرسیده ایم؛ همچنان در مسیر اصلاحی به سر میبریم و درنتیجه باید از مثبت های بازار، فقط به عنوان یک نوسان کوتاه استفاده نمایید.
نظر 0
نظر دهید
captcha