اکبر حامدی میخوش

متولد ۱۳۵۳/۱۲/۲۵

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

سوابق شغلی :

  • مدیرعامل کارگزاری بورسیران
  • قائم مقام مدیرعامل کارگزاری ملل پویا
  • مدیر معاملات کارگزاری بورسیران