روش‌هاي تعيين قيمت خريد/فروش اوراق بهادار

در اين بخش، قصد داريم درباره نحوه تعيين قيمت خريد يا فروش اوراق بهادار در فرم درخواست خريد يا درخواست فروش صحبت كنيم. شما براي تعيين قيمت موردنظر خود به‌منظور خريد و يا فروش سهام و ساير اوراق بهاداري كه در بورس مورد داد و ستد قرار مي‌گيـرد، مي‌توانيد به يكي از سه روش زير عمل كنيد.

روش اول- درخواست خريد يا فروش به قيمت بازار:

دراين روش، سرمايه‌گذار در ستون حداكثر قيمت در فرم درخواست، عبارت ” قيمت بازار” را ثبت مي‌كند (تصوير فرم نمايش داده شده و عبارت قيمت بازار در آن نوشته شود) . اين بدان معناست كه سرمايه‌گذار به كارگزار اين اختيار را مي‌دهد كه به تشخيص خود، سهام و يا ساير اوراق موردنظر وي را در مناسب‌ترين قيمت روز بازار، براي فرد خريداري كند. طبيعتا، هنگام خريد سهام، هر اندازه قيمت خريد سهام پايين‌تر باشد، بهتر است و در نقطه مقابل، در هنگام فروش، سرمايه‌گذار ترجيح مي‌دهد كارگزار سهام و يا ساير اوراق بهـادار وي را به بالاترين قيمت ممكـن به فروش برسانـد.

روش دوم- درخواست خريد يا فروش به قيمت معين:

در اين نوع درخواست، سرمايه‌گذار قيمت موردنظر خود را براي خريد يا فروش سهام را به طور مشخص در فرم درخواست خريد يا فروش درج مي‌كند . به‌عنوان مثـال، فرض كنيد قصد داريد سهام شركت الف را خريداري كنيد و براساس تحليل و بررسي، به اين نتيجه رسيده‌ايد كه خريد اين سهم در قيمت ۱۵۰ تومان مناسب است. در اين صورت، در فرم درخواست خريد، قيمت ۱۵۰ تومان را به عنوان قيمت موردنظر خود براي خريد سهام شركت الف درج مي‌كنيد. (فرم مربوطه و درج عدد ۱۵۰۰ ريال نمايش داد شود) كارگزار نيز پس از دريافت فرم، قيمت ۱۵۰ تومان را به عنوان قيمت پيشنهادي براي خريد آن سهم، وارد سامانه معاملات بورس مي‌كند و درصورت وجود سفارش فروش سهام شركت الف با قيمت ۱۵۰ تومان، آن سهم توسط كارگزار براي شما خريداري مي‌شود.

در فروش هم دقيقا به همين شكل عمل مي‌شود، يعني قيمت موردنظر دارنده سهم براي فروش، دقيقا در فرم مربوط درخواست فروش درج شده و كارگزار نيز بر اساس همين قيمت، اقدام به ثبت درخواست فروش در سامانه معاملات مي‌كنـد. بنابراين، در روش دوم، كارگزار موظف خواهد بود سهام و يا ساير اوراق بهادار موردنظر شما را دقيقا براساس قيمتي كه براي او تعيين كرده‌ايد، خريداري كرده و يا به فروش برساند.

روش سوم- درخواست خريد يا فروش محدود:

در اين نوع درخواست، سرمايه‌گذار حداكثر و يا حداقل قيمت موردنظر خود براي خريد يا فروش سهام را ستون حداكثر قيمت، در فرم درخواست خريد يا فروش وارد مي‌كند. به عنوان مثـال، فرض كنيد شما قصد داريد سهام شركت الف را خريداري كنيد، و حداكثر قيمت موردنظر شما براي خريد اين سهم، ۱۵۰ تومان است، اما طبيعتا ترجيح مي‌دهيد سهم را به قيمتي كمتر از ۱۵۰ تومان خريداري كنيد. در اين حالت، در فرم سفارش خريد، در قسمت حداكثر قيمت، عدد ۱۵۰ تومان را درج مي‌كنيد. به اين ترتيب، به كارگزار اجازه مي‌دهيد تا سهام موردنظر شما را نهايتـا با قيمت ۱۵۰ تومان براي شمـا خريداري كند، اگرچه قطعا خريد با قيمت پائين‌تر براي شما مطلوب‌تر خواهد بود

در مورد فروش هم دقيقا به همين شكل عمل مي‌شود، با اين تفاوت كه آنچه در فروش مطرح است، حداقل قيمت است، نه حداكثر قيمت. در مثال قبل، فرض كنيد شما دارنده سهام شركت الف هستيد و قصد فروش آن را داريد، اما حاضر نيستيد آن را به قيمتي كمتر از ۱۵۰ تومان بفروشيد. در اين صورت، در فرم سفارش فروش، در قسمت حداقل قيمت، عدد ۱۵۰ تومان را درج مي‌كنيد، به اين ترتيب به كارگزار اختيار مي‌دهيد تا سهام شما را حداقل به قيمت ۱۵۰ تومان، بفروشد. البته قطعا ترجيـح شما اين خواهد بود كه قيمت فروش، بالاتر از حداقل تعيين شده باشد و توانمندي كارگزار در اين موضوع، تا حد زيادي در تصميم شمـا براي انتخـاب كارگزار مؤثـر خواهد بـود.

منبع : تالار مجازی بورس ایران

ارسال بازخورد

ایمیل شما در منتشر نخواهد شد. مقادیر ستاره دار الزامی هستند.