دکتر علیرضا امینی

متولد ۱۳۴۷/۱۲/۰۹

سوابق تحصیلی :

  • دکترا اقتصاد

سوابق شغلی :

  • کارشناس و رئیس گروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی
  • سرپرست مدیریت سنجش و تحلیل بهره وری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
  • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
  • مشاور امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی