آموزش تحلیل بنیادی مقدماتی (قسمت دوم)

در این مطلب بدنبال آشنایی با مقدمات تحلیل بنیادی هستیم. قسمت دوم این مطلب را در ادامه بخوایند.

● تجزیه‌وتحلیل صنعت

خریدار سهام بایستی قبل از سرمایه‌گذاری صنعتی را که در آن قصد خرید سهام را دارد، موردبررسی قرار دهد. زیرا با توجه به مسائل و مصالح کشور گاهی از بعضی صنایع حمایت‌هایی صورت می‌گیرد و بعضی از صنایع موردتوجه بیشتری قراردادند و از طرفی بعضی از صنایع به فراموشی سپرده می‌شوند. همچنین رشد هر صنعت شامل سه مرحله است:

۱مرحله پیشروی

۲مرحله توسعه

۳مرحله کسادی.

سرمایه‌گذار بهتر است صنایعی را انتخاب کند که در مرحله توسعه خود هستند و از انتخاب صنایعی که در مرحله پیشروی و کسادی می‌باشند، بپرهیزد.


● 
تجزیه‌وتحلیل شرکت

سرمایه‌گذار پس از انتخاب صنعت یا صنایع با رشد بالا باید شرکت یا شرکت‌هایی را در صنعت انتخاب نماید که نسبت به دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام در آینده مطمئن باشد. بنابراین سرمایه‌گذار باید تجزیه‌وتحلیل‌های وسیعی را در مورد شرکت به شرح زیر انجام دهد:

الف) کارایی مدیریت شرکتسرمایه‌گذار باید کارایی مدیریت شرکت را موردبررسی قرار دهد. مدیریت نقش فوق‌العاده‌ای در موفقیت یا شکست شرکت دارد. مدیریت می‌تواند روح حرکت به شرکت ببخشد و ادامه حیات آن را تضمین کند. شواهد اخیر نشان داده است که درصد بالایی از عدم موفقیت شرکت‌ها، پی آمد مدیریت ناشایسته و ناآزموده بوده است.

ب) سودآوری شرکت: سرمایه‌گذار باید تجزیه‌وتحلیل دقیقی نسبت به سودآوری شرکت و ثبات سود داشته باشد.

کیفیت سود نیز عامل مهمی است، سرمایه‌گذار باید برای درآمد‌ها و هزینه‌های موقتی اهمیت زیادی قائل نباشد و به رویه‌های بلندمدت اهمیت دهد. همچنین خریدار بایستی به سود تعلق‌گرفته به هر سهم و درآمد هر سهم و تفاوت بین این دو نیز توجه داشته باشد. زیرا بعضی از شرکت‌ها درآمد هر سهم را توزیع نمی‌کنند و به‌حساب اندوخته شرکت واریز می‌کنند که ممکن است این وجوه در توسعه شرکت بسیار مؤثر باشد. حال با توجه به اینکه خریدار به دنبال بازده کوتاه‌مدت یا بلندمدت است، بایستی دست به انتخاب بزند.

پ) نسبت قیمت بر درآمدیکی از ارقام مهم برای سرمایه‌گذاران که می‌تواند مورد تجزیه‌وتحلیل واقع شود و آن‌ها را در اخذ تصمیم هدایت نماید، نسبت قیمت بر درآمد شرکت‌ها هست. چه در کشورهایی که بهای اسمی سهم رابطه‌ای باقیمت دارد و چه در کشورهای دیگر که بهای اسمی برای سهم یا وجود ندارد و یا به‌طورکلی برای آن اهمیتی قائل نیستند، نسبت قیمت بر درآمد می‌تواند عامل مؤثری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران باشد.

ارسال بازخورد

ایمیل شما در منتشر نخواهد شد. مقادیر ستاره دار الزامی هستند.