اطلاعیه مجمع چکاپا

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنايع کاغذ پارس  منتهی به 1395/8/30 


به گزارش بورس ایران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنايع کاغذ پارس در هفته آتی برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 30/8/1395

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1395/12/23 درمحل خيابان بهشتي-خيابان خالد اسلامبولي-نبش کوچه چهارم(کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/8/30 

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره