اطلاعیه مجمع وصنعت
وصنعت  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30  

به گزارش بورس ایران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در هفته جاری برگزار می شود.

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1395/12/18 درمحل ميدان فاطمي ، خيابان شهيدگمنام نرسيده به ميدان گل ها ، روبروي خيابان پيروزه مرکز همايشهاي کشور برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه : 

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد