اطلاعیه مجمع ثمسکن

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) منتهی به  1395/09/30  


به گزارش بورس ایران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن) در هفته آتی برگزار می شود.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1395/12/24 درمحل مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني واقع در: تهران، خيابان شيخ بهايي جنوبي، خيابان ايران شناسي، خيابان نهم، پلاک 6 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

از سهامداران گرامي تقاضا مي شود در ساعات اداري تاريخ هاي 22 و 23 اسفندماه 1395 به منظور دريافت کارت ورود به جلسه، با در دست داشتن اصل برگ سپرده سهام و حسب مورد معرفي نامه رسمي از شخص حقوقي و يا وکالت نامه معتبر و همچنين اصل و تصوير کارت ملي، به نشاني: تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شاه نظري، شماره 8، طبقه دوم، دفتر امور سهام شرکت مراجعه فرمايند.