اطلاعیه مجمع وتوسم

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي منتهی به  1395/09/30


به گزارش بورس ایران مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در هفته آتی برگزار می شود.

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز شنبه مورخ 1395/12/21 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش واقع در تهران- خيابان وليعصر- نرسيده به چهارراه شهيدچمران(پارک وي) برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی.

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1395/09/30

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد