اطلاعیه مجمع کماسه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم کماسه 


 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

به گزارش بورس ایران، پیرو مجمع نوبت اول مورخ 1395/12/02 که به حد نصاب نرسید از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1395/12/16 درمحل دفتر مرکزي- تهران - خيابان سهروردي شمالي - خيابان شهيد قندي غربي- پلاک 41 برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب دستور جلسه : 

انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

سایر موارد

توضیحات:

ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطورفوق العاده باشد.