پیگیری اخبار و شایعات بازار - شرکت کارگزاری بورسیران http://boursiran.ir/?i=7022 پیگیری اخبار و شایعات بازار - شرکت کارگزاری بورسیران fa-IR مجمع عمومی فوق العاده فزرین http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6130 <p style="text-align: justify;" dir="RTL">افزایش سرمایه 60 درصدی فزرین&nbsp;</p> Sun, 9 Apr 2017 10:31:16 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها گزارش معارفه به پرداخت ملت http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6129 گزارش معارفه به پرداخت ملت&nbsp; Mon, 13 Mar 2017 11:50:58 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها مجمع عمومی عادی سالانه سمازن http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6121 &nbsp;<span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 16pt;">افزایش نرخ 15 درصدی برای سیمان</span> <p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Tue, 28 Feb 2017 11:03:55 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع گزارش مجمع عمومی فوق العاده خاهن http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6120 <span style="font-size: 21.3333px; font-family: 'B Nazanin';">افزایش سرمایه خاهن تصویب شد&nbsp;</span> Tue, 28 Feb 2017 10:09:04 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع گزارش مجمع عادی به طور فوق العاده رتاپ http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6119 تجارت الکترونیک پارسیان&nbsp; Thu, 19 Jan 2017 09:22:31 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی سالیانه وصندوق http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6118 <span style="font-size: 21.3333339691162px; text-align: justify; font-family: 'B Nazanin';">شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری هلدینگ انرژی می شود&nbsp;<br /> </span> Wed, 18 Jan 2017 15:09:37 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عادی به طور فوق العاده حریل http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6117 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6117/85089-254105-1406448714.jpg<p style="text-align: justify;">حریل 400 واگن باری وارد می کند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Mon, 9 Jan 2017 12:36:34 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی سالیانه مرقام http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6114 <p dir="RTL"><span style="font-family: 'B Nazanin'; font-size: 21.3333339691162px;">ایران ارقام 200 ریال سود نقدی تقسیم کرد</span></p> Mon, 19 Dec 2016 14:03:43 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع فاراک خودروساز می شود http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6113 گزارش بازدید از مجموعه ماشین سازی اراک&nbsp; Fri, 9 Dec 2016 19:36:18 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها مجمع عمومی عادی سالیانه آ.س.پ http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6112 آ.س.پ بیست ریال سود تقسیم کرد&nbsp; Tue, 6 Dec 2016 23:41:55 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع فوق العاده شسپا http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6111 افزایش قیمت 30 درصدی نداشته ایم&nbsp; Mon, 5 Dec 2016 11:28:57 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع بورسیران گزارش می دهد http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6110 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6110/IMG_20161130_215811.jpg<span style="text-align: justify;">میزان توليد نفت خام ايران کاهش نمی یابد</span> Wed, 30 Nov 2016 22:25:02 +0330 مدیر سایت اقتصاد کلان مجمع فوق العاده حریل http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6109 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6109/85089-254105-1406448714.jpg<p style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;"> </span></p> <p style="margin: 0in 0in 8pt; text-align: right; unicode-bidi: embed; direction: rtl;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 107%; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 14pt;">حریل اعلام تنفس شد </span></p> Sat, 26 Nov 2016 11:12:32 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها چالش_تخته_سیاه http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6108 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6108/IMG_20161124_185238.jpg&nbsp;کارگاه 4 ساعته بورس، برنده ها و بازنده&nbsp; Thu, 24 Nov 2016 18:48:41 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها پس لرزه های کاهش سود آوری فولادسازان http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6107 &nbsp;<br /> <div>&nbsp;</div> Wed, 23 Nov 2016 11:40:11 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها گزارش دماوند http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6106 <p dir="RTL" style="background: #f8f8f8;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin'; color: black;">دولت بزرگترین رقیب بخش خصوصی در صنعت نیروگاهی</span></p> <p dir="RTL" style="background: #f8f8f8;">&nbsp;</p> Sat, 19 Nov 2016 09:51:44 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها گزارش شپاکسا http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6105 <p style="margin: 0in 0in 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Nazanin'; font-size: 18pt;">صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر به بورس می آید </span></p> Sat, 5 Nov 2016 08:35:11 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها مجمع عمومی فوق العاده دسبحان http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6104 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6104/111.jpgبرای تولید دارو به نقطه بحران رسیده ایم Wed, 2 Nov 2016 10:03:45 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع زغالسنگ گران نمی شود http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6103 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6103/cqimage.jpgدولت نرخ زغالسنگ را آزاد نمی کند &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Sat, 22 Oct 2016 13:16:18 +0330 مدیر سایت اخبار شرکت ها بورسیران گزارش می دهد http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6102 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6102/27354.jpg<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: 'B Nazanin';">بورس تهران در انتظار گزارشات شش ماهه است / پیش بینی بازار سرمایه در فصل پاییز</span></p> <p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span dir="LTR">&nbsp;</span></p> Sat, 1 Oct 2016 11:44:49 +0330 مدیر سایت گزارش روزانه بازار سرمایه مجمع عمومی عادی سالیانه تاپیکو http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6101 <span style="text-align: justify;">مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین</span> Wed, 21 Sep 2016 10:21:26 +0330 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی سالیانه تیپیکو http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6100 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6100/57319452.jpg<span style="text-align: justify; font-family: Pelak; color: #434a54;">مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین</span> Mon, 19 Sep 2016 09:45:05 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی سالیانه سفارس http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6098 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6098/download.jpgکشف قیمت سیمان در رینگ صادراتی بورس&nbsp; Mon, 19 Sep 2016 09:31:24 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی فوق العاده اخابر http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6097 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6097/ICT-IRAN.jpgمخابرات ایران یکپارچه می شود/شرکت های مخابرات 30 استان منحل می شود Wed, 14 Sep 2016 09:31:11 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی پترول http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6096 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6096/iipg-finalLL_344.pngمجمع عمومی عادی سالانه شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان Sun, 11 Sep 2016 10:46:35 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع بررسی بخشنامه جدید وزارت نفت به شرکت های پالایشی http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6095 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6095/10163_635880209989643649_s.jpgبررسی بخشنامه جدید وزارت نفت به شرکت های پالایشی Mon, 29 Aug 2016 12:06:25 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها کارمزد یک درصدی تراکنش های رتاپ http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6094 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6094/160719275737538.jpgمیزان کارمزد تراکنش های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان Sat, 27 Aug 2016 10:32:17 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها افزایش چهار درصدی قیمت کاغذ وارداتی http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6093 افزایش تعرفه های گمرکی کاغذ را گران کرد Wed, 24 Aug 2016 15:28:54 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها گزارش مجمع عادی سالیانه وپترو http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6092 <span style="font-size: 14pt; font-family: B Nazanin;">مجمع عمومی </span><span style="font-size: 14pt; font-family: B Nazanin;">عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی</span> Mon, 22 Aug 2016 10:06:15 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی فوق العاده ولغدر http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6091 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6091/index.jpg<span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">مجمع عمومی فوق العاده </span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;"><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;" dir="RTL">شرکت</span> لیزینگ خودرو غدیر</span> Sun, 21 Aug 2016 08:21:08 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع قطار عرضه اولیه ها به آپ رسید http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6090 <span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">آسان پرداخت آماده عرضه اولیه در بورس</span> Tue, 16 Aug 2016 10:48:34 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها ورود اوپراتور رقیب به بورس http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6089 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6089/logo-irancell.jpgدرخواست ایرانسل برای ورود به بازار سرمایه Tue, 16 Aug 2016 10:29:10 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها افزایش سرمایه خاهن http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6088 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6088/خاهن.pngافزایش سرمایه 100 درصدی آهنگری تراکتورسازی ایران Tue, 16 Aug 2016 08:26:03 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها بورسیران از آن سوی تالار گزارش می دهد: http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6087 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6087/82140201-70848164.jpg<p style="text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">سقوط شاخص به کانال 77 هزار واحدی<br /> </span></p> Mon, 15 Aug 2016 13:30:25 +0430 مدیر سایت گزارش روزانه بازار سرمایه خبر قرار داد ایران خودرو دیزل با بنز http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6086 معاون امور صنايع وزير صنعت اعلام کرد Mon, 15 Aug 2016 12:15:53 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها بورسیران از آن سوی تالار گزارش می دهد: http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6085 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6085/475761_672.jpg<p style="text-align: right;" dir="RTL"><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">کاهش 13 واحدی نماگر حافظ </span></p> Sun, 14 Aug 2016 13:16:02 +0430 مدیر سایت گزارش روزانه بازار سرمایه اخبار پیرامون سهامی ذوب آهن اصفهان http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6084 افزایش سرمایه ذوب Sun, 14 Aug 2016 11:43:52 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها مجمع عمومی عادی وبانک http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6083 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6083/1394051216225092412622.jpg<span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">مجمع عمومی عادی سالیانه&nbsp; </span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">سرمایه گذاری گروه توسعه ملی</span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;"></span> Sun, 14 Aug 2016 11:36:52 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی بترانس http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6081 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6081/logo.png<span style="font-size: 14pt; font-family: B Nazanin;">مجمع عمومی عادی سالیانه </span><span style="font-size: 14pt; font-family: B Nazanin;">ایران ترانسفو</span> Sun, 14 Aug 2016 11:17:13 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی ایرانخودرو http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6080 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6080/ShowImage.aspx.jpg<span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ایران خودرو</span> Sun, 14 Aug 2016 10:54:27 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی عادی حفارس http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6079 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6079/3152_vsugd1py.jpg<p style="text-align: justify;" dir="RTL"><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin; color: black;">گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه حفارس</span></p> Sun, 14 Aug 2016 10:31:31 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع مجمع عمومی فوق العاده ورنا http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6078 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6078/139407041319359991067223.jpg<span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">گزارش مجمع عمومی</span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;" dir="LTR"> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">فوق</span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;"> </span><span style="font-size: 16pt; font-family: B Nazanin;">العاده ورنا</span> Sun, 14 Aug 2016 10:25:44 +0430 مدیر سایت گزارش مجامع اخبار پیرامون ماشین سازی اراک http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6076 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6076/139404231247022297272.jpgپیش بینی سود فاراک Sun, 14 Aug 2016 10:09:23 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها افزایش سرمایه سایپادیزل http://boursiran.ir/Post.aspx?BI=6075 <img src='http://boursiran.ir//Upload/9099/6075/0010062-4.jpgافزایش سرمایه سایپادیزل&nbsp; Sun, 14 Aug 2016 10:02:33 +0430 مدیر سایت اخبار شرکت ها