معاملات برخط سهام

منظور از معاملات برخط (آنلاين)، دسترسي سريع، آسان و مطمئن سرمايه‌گذاران به سامانه معاملات بازارهاي اوراق بهادار همانند بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران است. يعني ارتباط برخط هميشه و در همه جا و حتي از طريق تلفن‌هاي همراه نيز وجود دارد. انتظار پشت خط تلفن‌هاي مشغول ديگر وجود ندارد. ضمنا" امکان اشتباه کردن کم مي‌شود چون معامله برخط از ارتباط شفاهي با کارگزار در محيطي که اغلب بسيار شلوغ است مبرا است. با بکارگيري اين فن، سرمايه‌گذار بدون مراجعه به کارگزاري و ارائه درخواست و بانک براي انتقال وجوه مي‌تواند سفارش‌هاي خريد و فروش اوراق بهادار و دريافت و پرداخت وجوه را به سرعت انجام دهند.

ورود به سامانه معاملات برخط
کارمزد معاملات بورس

کارمزد معاملات فرابورس